Övningskörning i stadstrafik – ett par tips

Det finns en vanlig missuppfattning om att den bästa övningskörningen är den som sätter press på eleven. Som har som credo att man ska “in i elden direkt” och på så vis “tvingas” att utvecklas.

Problemet med en sådan uppfattning är att det här med att köra bil inte är någon lek. Att eventuella brister i förarens kompetens kan få ödesdigra konsekvenser, i värsta fall leda till att någon eller några mister livet.

stadstrafik

Mer av allt ställer större krav på föraren

Som handledare för övningskörning är det viktigt att du har koll på elevens kunskapsnivå – och ger hen utmaningar därefter. En vanlig fråga är i vilken fas under övningskörningen som det är lämpligt att ge sig in i stadstrafik av det mer hektiska slaget. Och svaret på den frågan är att man inte ska köra stadstrafik förrän eleven lärt sig alla grunder ordentligt.

Stadstrafik innebär mer av allt. Fler bilar, fler cyklister, flera fotgängare, närvaro av påskyndande kollektivtrafik – etc. Något som ställer stora krav på föraren att hantera. Framförallt ställer stadstrafik större krav på “subtilare” köregenskaper. Såsom att snabbt kunna avsöka en trafiksituation, ha koll på döda vinklar, vara riskmedveten – och så vidare.

Så – ta det varsamt, och ge er inte in i stadstrafiken förrän dessa kunskaper har utvecklats.