Nollvisionen

Precis som namnet gör gällande innebär Nollvisionen ett slags etiskt mål, eller kanske ännu bättre, ett  förhållningssätt, som säger att ingen människa ska behöva dö i trafiken.

Denna vision ligger till grund för allt trafiksäkerhetsarbete i Sverige. Även det säkerhetstänkande som finns med i introduktionskursen och riskutbildningarna. Det viktigaste att komma ihåg är att trafiksäkerhet i slutändan alltid handlar om mänskligt beteende. Om hur vi agerar i trafiken, hur vi utsätter oss för eller förebygger olika risksituationer. Visst, det är sant att slumpen spelar in. Att vi kan ha otur. Men det innebär inte att vi inte ska göra allt vi kan för att skapa ett så säkerhet trafikklimat som möjligt.  

Så här skriver Trafikverket om Nollvisionen: 

"Trafiksäkerhetsarbetet enligt Nollvisionen utgår från att allt ska göras för att förhindra att människor dödas eller skadas allvarligt. Samtidigt som åtgärder ska vidtas för att förhindra olyckor, måste vägtransportsystemet utformas med hänsyn till insikten om att människor gör misstag och att trafikolyckor därför inte kan undvikas helt. Den perfekta människan finns inte. Nollvisionen accepterar att olyckor inträffar, men inte att de leder till allvarliga personskador.Sedan Nollvisionen etablerats i Sverige har antalet dödade fortsatt att minska i vägtrafiken."

Du kan läsa mer om Nollvisionen här på Trafikverkets hemsida