Krav

Allmänna krav vid privat övningskörning

Vid all privat övningskörning krävs att körningen sker under uppsikt av en godkänd handledare. Det är handledaren som rent juridiskt sett ses som föraren av fordonet. För att få börja övningsköra måste både eleven och handledaren ha utfört en så kallad introduktionsutbildning för körkort (handledarutbildning).

Krav på eleven (den som ska övningsköra) 

- ha ett giltigt körkortstillstånd som innefattar den behörighet eleven ska övningsköra för

- ha fyllt 16 år om eleven ska övningsköra med personbil

- ha en godkänd handledare och ha gått handledarutbildningen 

Krav på den som ska vara handledare

För att du ska bli godkänd som handledare för privat övningskörning så krävs att du uppfyller följande punkter i Körkortslagen:

- Du måste vara minst 24 år gammal.

- Du måste ha ett giltigt körkort utfärdat i en EES-stat för det fordon som övningskörningen avser och ha haft körkortet under sammanlagt minst 5 av de senaste 10 åren. Om du har ett giltigt körkort i en annan EES-stat än Sverige, ska du under din ansökan om att bli handledare bifoga handlingar som styrker körkortets äkthet.

- Du kan inte bli godkänd som handledare för övningskörning om ditt körkort har varit återkallat någon gång under de senaste 3 åren på grund av grova brott, opålitlighet i nykterhetshänseende eller rattfylleri. Du kan läsa mer om detta i körkortslagens 5 kapitel, 3:e paragraf. 

- Du kan inte bli godkänd som handledare för övningskörning om du inom de 3 senaste åren haft ditt körkort under villkoren för alkohollås. Mindre allvarliga trafikförseelser som orsakat så kallad “spärrtid” på körkortet om högst 3 månader är däremot inget hinder för att gå handledarutbildning och bli godkänd.

- Läs även mer om regler här på körkortsportalen. 

Krav på bilen

När ni övningskör ska bilen vara försedd med en grön övningskörningsskylt.

I övrigt finns det inga särskilda krav på bilen ni ska övningsköra med, utöver de krav som gäller för vilken bil som helst.

Däremot finns det flera verktyg som kan underlätta er övningskörning, och göra den säkrare. Exempelvis kan man installera ett så kallat dubbelkommando för ett par tusenlappar. Det kan också vara bra med en extra innerspegel för att få bättre uppsikt över trafiken bakom bilen.